نوین ایده یکتای ایرانیان

نایان

برآیند تجربه مدیران کهنه کار و نیروهای جوان، فعال و خلاق است. معتقدیم با توانی که داریم می توانیم دست نیافتنی ترین قله ها را فتح کنیم. سخت ترین روزها و چالشی ترین زمان ها در کنار هم شاد و لذت بخش است چون همه ما بر این باوریم که در هر شرایطی
"ما می توانیم"

اعضای نایان

مسعود صبغی رئیس هیئت مدیره

مسعود صبغی

رئیس هیئت مدیره

ناصر قلی پور برهانی نایب رئیس هیئت مدیره

ناصر قلی پور برهانی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسن عباسی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمد حسن عباسی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سهیل نوری مدیر بخش طراحی و گرافیک<

سهیل نوری

مدیر بخش طراحی و گرافیک

پریناز قلی پور برهانی

پریناز قلی پور برهانی

مدیر محصول

مهدیه صبغی

مهدیه صبغی

مدیر توسعه بازار

مهدیه صبغی

حسین جمشیدنژاد

مدیر بازاریابی و فروش