نوین ایده یکتای ایرانیان

نایان

برآیند تجربه مدیران کهنه کار و نیروهای جوان، فعال و خلاق است. معتقدیم با توانی که داریم می توانیم دست نیافتنی ترین قله ها را فتح کنیم. سخت ترین روزها و چالشی ترین زمان ها در کنار هم شاد و لذت بخش است چون همه ما بر این باوریم که در هر شرایطی
"ما می توانیم"

اعضای نایان

مسعود صبغی رئیس هیئت مدیره

مسعود صبغی

رئیس هیئت مدیره

محمد حسن عباسی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمد حسن عباسی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حسام شفیعی مدیر فنی و عضو هیئت مدیره

حسام شفیعی

مدیر فنی و عضو هیئت مدیره

سهیل نوری مدیر بخش طراحی و گرافیک<

سهیل نوری

مدیر بخش طراحی و گرافیک