نوین ایده یکتای ایرانیان

نایان

برآیند تجربه مدیران کهنه کار و نیروهای جوان، فعال و خلاق است. معتقدیم با توانی که داریم می توانیم دست نیافتنی ترین قله ها را فتح کنیم. سخت ترین روزها و چالشی ترین زمان ها در کنار هم شاد و لذت بخش است چون همه ما بر این باوریم که در هر شرایطی
"ما می توانیم"

اعضای نایان

مسعود صبغی مدیر عامل

مسعود صبغی

مدیر عامل

مجتبی فلاح نژاد مدیر محصول

مجتبی فلاح نژاد

مدیر محصول

سجاد  جعفری مدیر فنی

سجاد جعفری

مدیر فنی

سید حسین قائم مقامی برنامه نویس سمت کاربر

سید حسین قائم مقامی

برنامه نویس سمت کاربر

امیرحسین شیراوند برنامه نویس سمت کاربر

امیرحسین شیراوند

برنامه نویس سمت کاربر

فرزاد جعفری برنامه نویس سمت سرور

فرزاد جعفری

برنامه نویس سمت سرور

محمد حسن عباسی برنامه نویس سمت سرور

محمد حسن عباسی

برنامه نویس سمت سرور

علی عبداله زاده برنامه نویس سمت سرور

علی عبداله زاده

برنامه نویس سمت سرور

حسام شفیعی برنامه نویس سمت سرور

حسام شفیعی

برنامه نویس سمت سرور

سهیل نوری طراح واسط کاربری<

سهیل نوری

طراح واسط کاربری

سامان کتابی

سامان کتابی

کارشناس اداری

محسن عصار کارشناس پشتیبانی

محسن عصار

کارشناس پشتیبانی

امیرحسین رحیم دباغ کارشناس پشتیبانی

امیرحسین رحیم دباغ

کارشناس پشتیبانی